HP / Měkké dovednosti

Na tomto místě najdete balík hodně netradičních aktivit, které můžete s dítětem vyzkoušet v reálných běžných životních situacích. Můžete si tak odpovědět na zajímavé otázky: Jak dítě jedná s cizími lidmi? Umí si poradit s reálným problémem? Dokáže něco vysvětlit druhým?

Stačí, když si projdete jednotlivé listy aktivit, a až nastane vhodná situace, můžete s dítkem vyzkoušet a otestovat si tak jeho dovednosti „za plného provozu“ a nikoliv jen v modelových situacích.

V každém listu aktivity najdete:

  • - věkové rozmezí dětí, pro které je aktivita vhodná
  • - tip, kde můžete aktivitu vyzkoušet (např. doma, na návštěvě, při cestování, atp.)
  • - uvedení do situace – vysvětlení při jaké příležitosti jde zkoušet, co musí nastat za podmínky, případně čím k tomu Vy musíte přispět
  • - seznam věcí, na které se zaměřit, které sledovat
  • - vyhodnocení aktivity a doporučení pro příště