HP / Měkké dovednosti / Doporučujeme

Doporučujeme

ScioCAMP Jak na komunikaci

Kurz poskytuje dětem příležitost rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti. Učí se umění zvládat konflikty, být asertivní, umění naslouchat, prosadit se a bránit se manipulování. Tedy dovednosti, které děti využijí nejen ve škole, ale budou pro ně velkou výhodou při vstupu do života profesního.

Dvě varianty:   

Pro děti 10-12 let

Pro děti 13-16 let

Více informací zde.