HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Tvořivost

Pod pojmem tvořivost nebo kreativita si většina lidí představí výtvarné nebo jiné umělecké sklony. Nemusí to být ale výlučně tak. Tvořivost je dovednost, která nám umožňuje zvídavě a otevřeně se pouštět do nových věcí, zkoumat je, dívat se na věci jinak a přemýšlet o tom, jak by šly vylepšit.

Tvořivost je zkrátka základem pro opravdové inovace. Kdo umí přemýšlet tvořivě, přemýšlet „jinak“, ten je v pracovním životě vysoce oceňovaným. I v osobním životě nám tato dovednost může ulehčit spoustu problémů a přinést nám pozitivní přístup ke světu i k sobě samým. Dovednosti, které jsou zásadní pro tvořivost, nám zkrátka mohou hodně usnadnit život. Jsou to především tyto:

Více informací

Tvořivý postoj – Zkus se do nových a neznámých věcí pouštět s radostí a zvídavostí.

Tvůrčí činnost – Najdi si nějaký koníček a věnuj mu svůj čas, zkoušej v něm nové a nové věci.

Nápaditost – Dívej se na věc i jinýma očima, kombinuj různé nápady a myšlenky.

Inspirace – Všímej si svého okolí, zaměř se na zajímavé problémy nebo nápady jiných.

Produktivita – Pouštěj se klidně do více věcí najednou i bez přípravy, něco z toho bude.

Aktivity

Načítá se carousel