HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Spousta možností
Tvořivost - NápaditostInfoAktivity pro oblast NÁPADITOST přispívají k tomu, abys uměl zkoumat skutečnost z mnoha úhlů pohledu, a to i tehdy, pokud se její podstata zdá zřejmá. Budeš umět získávat nové porozumění tvořivého problému, naučíš se odolávat přirozené tendenci zůstat u prvotního dojmu, navozujícího pocit jednoznačnosti. Zlepšíš se v dovednosti potlačovat hodnocení toho, jak jsou jednotlivé alternativy smysluplné, či „užitečné“ ve chvíli, kdy budeš vytvářet mnoho různých perspektiv. Naučíš se přenášet přes navyklý způsob vnímání a proniknout za obvyklý způsob použití věcí, které budeš zkoumat, nebo které hodláš využít. Zaměříš se také o vytváření co nejvíce přístupů k řešení tvořivého úkolu a nezastavovat se u toho, který se první zdá být funkční. Uvědomíš si, jak je užitečné nejdřív vyzkoušet několik přístupů a ponechat si z nich to, co se ti osvědčilo. Naučíš se zpochybňovat předpoklady a omezení a vykládat zadání jiným způsobem, než jak by se očekávalo. Díky tomu pak budeš přicházet s odpověďmi na nezodpověditelné otázky nebo nesplnitelné výzvy. Zlepší se také tvá dovednost kombinovat nápady a přicházet tak s originálními řešeními.

52574

Vytiskni si přiloženou tabulku  a odpověz na otázky, které v ní najdeš.

Na každou otázku zkus vymyslet co nejvíce odpovědí. Odpovědi by měly být od sebe co možná nejvíce rozdílné.

Pokud budeš chtít, můžeš umístit vyplněnou tabulky do galerie.

   

Tip: Zkus vymyslet otázky nebo situace, na které může existovat mnoho nejrůznějších odpovědí. Můžeš zkusit vymyslet i různá zadání práce, které lze splnit nejrůznějšími způsoby. Otázky a zadání můžeš říct rodičům či kamarádům, kteří by pak měli za úkol na ně vymyslet co nejvíce odpovědí.

   

Zdroj obrázku: Pixabay.com, http://pixabay.com/cs/zuba%C4%8Dka-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-145804/, staženo 26. 12. 2013

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky