HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Firma
Tvořivost - PostojInfoAktivity pro oblast POSTOJ přispívají k tomu, abys byl ochoten riskovat neúspěch a pouštět se do nových, neprozkoumaných oblastí, kde jsou výsledky nejisté nebo předem neznámé. Naučíš se případný neúspěch považovat za konečný výsledek, ale spíše za vedlejší a zčásti nutný produkt procesu tvoření. Uvědomíš si, že ne vše, do čeho se pouští, se povede – a že by ti to nemělo bránit v tom, aby ses pouštěl do nových věcí. Zlepšíš se v práci s improvizací a zkoušet věci, které jsi předtím nezkoušel. Rozvineš svou sebedůvěru – důvěru ve vlastní tvořivé schopnosti. Naučíš se věřit tomu, že každá tvořivá výzva, každý tvořivý problém, je zvládnutelný, i kdyby kvůli tomu řešení nemělo být perfektní. Zlepší se tvá dovednost být otevřený vůči novým zkušenostem, vítat je, i pokud se zprvu jeví jako podivné, nevysvětlitelné, nelogické. Rozvineš svou vnitřní motivaci vyhledávat nové zážitky, naučíš se tolerovat nejednoznačnost, nebo paradoxní jevy, které si zdánlivě protiřečí. Uvědomíš si, že je důležité předem si nevytvářet neměnnou představu o tom, jakou podobu bude mít tvůj tvořivý produkt, jeho přesná podoba se totiž rodí až během tvořivého procesu. Procvičíš si schopnost vnímat i zdánlivý neúspěch jako objevení něčeho nového, co předtím neznal, jako prozkoumání nového, dosud neznámého území. Naučíš se také při nezdaru klást si otázky, v jakém ohledu byly přínosem, co jsi díky nim získal, jak by mohly být dosavadní výsledky použity – třeba i nečekaným a novým způsobem, jaké cesty se díky tomu otevírají. Při zdánlivém neúspěchu si procvičíš, jak tvořivě využívat dosavadní výsledky, ať už se zdají jakkoli beznadějně neupotřebitelné, tím, že jim dáš nový význam.

51749

Představ si, že zakládáš vlastní firmu. Abys mohl/a založit vlastní firmu, musíš si promyslet spoustu věcí. Nejdřív vytvoř svůj podnikatelský plán – k tomu ti pomůže, když si vyplníš přiloženou tabulku.

V tabulce budeš odpovídat na to, co by tvá firma dělala, kdo by v ní pracoval a jaká by byla tvoje práce. Také si budeš potřebovat promyslet, proč a čím by tvá firma byla výjimečná a proč by zrovna tvoje firma měla mít úspěch. Budeš se tak muset zamyslet nad tím, co umíš, v čem vynikáš… Nemusí se jednat o věci, které se učíte ve škole – spousta lidí je úspěšná, protože např. umí skvěle jednat s lidmi; má nové až bláznivé nápady; dokáže najít neobvyklá řešení; dívá se na svět jinak…

Zamysli se také, jaké jsou tvé silné stránky a jak by ti pomohly při zakládání firmy. Pak si promysli, jak ti tyto schopnosti pomáhají (nebo někdy naopak škodí) v každodenním životě ve škole i v rodině.

Vyplněnou tabulku můžeš umístit do galerie. Tam také můžeš porovnat své odpovědi s odpovědi dalších „zakladatelů a zakladatelek firem“.

   

Tip: Když budeš znát svoje silné stránky a jak je jde využít, určitě ti to pomůže při řešení úkolů do školy, práce doma, vlastních zájmů a koníčků… Proto si vyplněnou tabulku nech někde schovanou a občas si ji prohlédni a inspiruj se.

Pro tvořivost je klíčové si věřit, věřit ve vlastní schopnosti, nepodceňovat se. Zkus na tom pracovat a uvidíš, že vše půjde lépe.

   

Zdroj obrázku: Pixabay.com, http://pixabay.com/cs/stopem-palec-nahoru-jako-schv%C3%A1lit-154664/, staženo 28. 11. 2013

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému