HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Riskuj!
Tvořivost - PostojInfoAktivity pro oblast POSTOJ přispívají k tomu, abys byl ochoten riskovat neúspěch a pouštět se do nových, neprozkoumaných oblastí, kde jsou výsledky nejisté nebo předem neznámé. Naučíš se případný neúspěch považovat za konečný výsledek, ale spíše za vedlejší a zčásti nutný produkt procesu tvoření. Uvědomíš si, že ne vše, do čeho se pouští, se povede – a že by ti to nemělo bránit v tom, aby ses pouštěl do nových věcí. Zlepšíš se v práci s improvizací a zkoušet věci, které jsi předtím nezkoušel. Rozvineš svou sebedůvěru – důvěru ve vlastní tvořivé schopnosti. Naučíš se věřit tomu, že každá tvořivá výzva, každý tvořivý problém, je zvládnutelný, i kdyby kvůli tomu řešení nemělo být perfektní. Zlepší se tvá dovednost být otevřený vůči novým zkušenostem, vítat je, i pokud se zprvu jeví jako podivné, nevysvětlitelné, nelogické. Rozvineš svou vnitřní motivaci vyhledávat nové zážitky, naučíš se tolerovat nejednoznačnost, nebo paradoxní jevy, které si zdánlivě protiřečí. Uvědomíš si, že je důležité předem si nevytvářet neměnnou představu o tom, jakou podobu bude mít tvůj tvořivý produkt, jeho přesná podoba se totiž rodí až během tvořivého procesu. Procvičíš si schopnost vnímat i zdánlivý neúspěch jako objevení něčeho nového, co předtím neznal, jako prozkoumání nového, dosud neznámého území. Naučíš se také při nezdaru klást si otázky, v jakém ohledu byly přínosem, co jsi díky nim získal, jak by mohly být dosavadní výsledky použity – třeba i nečekaným a novým způsobem, jaké cesty se díky tomu otevírají. Při zdánlivém neúspěchu si procvičíš, jak tvořivě využívat dosavadní výsledky, ať už se zdají jakkoli beznadějně neupotřebitelné, tím, že jim dáš nový význam.

51392

Zahrajte si s kamarádem "Vymýšlecí verzi" hry Riskuj!

Vytiskněte si tento seznam otázek. Jsou na něm různé úkoly, za které můžete získat 1 bod, 2 body nebo 3 body. Úkoly za více bodů jsou o trochu těžší. Vždy se jedná o něco, co máte vymyslet.

Oba dva chcete získat co nejvíce bodů a střídáte se ve výběru otázek. Máte je před sebou na papíře, vždy se ale můžete rozhodnout jen mezi skupinami 1, 2 a 3, a v té už pak musíte opdovědět na první otázku, která je na řadě (která ještě nebyla zodpovězena). Po splnění úkolu druhý z vás vždy posoudí, zda bylo řešení dobré a vymýšleč si zasloužil dostat body.

Je jen na vás, jestli si troufnete do těžších otázek - můžete díky nim dříve získat hodně bodů. Příjemnou hru!

 

 

 

 

http://i992.photobucket.com/albums/af42/getinthehouse/blog%20and%20web%20clipart/smartideaorangeguywithlightbulbcasual_idea0003b-1.jpg

 
Další úloha   Poslat známému