HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Postavíš draka?
Tvořivost - Tvůrčí činnostiInfoAktivity pro oblast TVŮRČÍ ČINNOST přispívají k tomu, aby ses sám od sebe věnoval některé tvůrčí umělecké činnosti. (např. malba, psaní písní, kreslení, fotografování, tanec, psaní, básně, herectví, nebo třeba make up, šití nebo kaligrafie). Zlepšíš se v dovednosti vyhledávat neobvyklé a různorodé podnětů a nová prostředí, která tě budou inspirovat a budou bohatá na tvořivé podněty. Naučíš se v nejrůznějších oblastech života svoje způsoby obměňovat, namísto toho, aby sis vybral jeden způsob a pro všechny další případy se ho držet (zpohodlněl u něj). Zlepšíš se v umění nevyhýbat situacím, ve kterých budeš mít k dispozici jen velmi omezené prostředky na to, abys dosáhl hodnotného výsledku. Procvičíš si dovednost získat či vytvořit co největší hodnotu z co nejmenších začátků aby z mála, nebo za mnoha omezení. Rozvineš svou schopnost vyhrazovat si prostor a čas na to, aby ses mohl věnovat rozvíjení svých tvořivých dovedností. Uvědomíš si, jak je důležité při práci na tvořivém projektu se část času úmyslně zabývat naprosto odlišnými věcmi, aby ses tak vyhnul sklouznutí ke stereotypní práci a nabral do zásoby nové podněty.

51003

Už jste s rodiči někdy pouštěli draka? Představ si, že si tentokrát chceš postavit vlastního.

1) Nejprve se zamysli, kdy během příštího týdne bys měl na vyrábění draka dost času, nejlépe celé volné odpoledne.

2) Potom rozhodni, od koho si s drakem necháš pomoct a kdy ho můžeš poprosit, aby ti sehnal potřebné součástky a náčiní.

3) Jako třetí si urči den, kdy budete moci jít společně draka pouštět.

4) Až budeš mít všechno rozmyšleno, načrtni si, jak by podle tebe měl drak vypadat, a nahraj ofocený obrázek do naší galerie.

Pro svou tvořivost si vždy najdi nějaký prostor, udělej si pro ni čas (nejlépe pravidelně), připrav si pomůcky a pusť se do toho.

http://shop.australiangeographic.com.au/Assets/ProductImages/AZVE-diamond-kite-all-web.jpg

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému