HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Zapoj celý mozek
Tvořivost - PostojInfoAktivity pro oblast POSTOJ přispívají k tomu, abys byl ochoten riskovat neúspěch a pouštět se do nových, neprozkoumaných oblastí, kde jsou výsledky nejisté nebo předem neznámé. Naučíš se případný neúspěch považovat za konečný výsledek, ale spíše za vedlejší a zčásti nutný produkt procesu tvoření. Uvědomíš si, že ne vše, do čeho se pouští, se povede – a že by ti to nemělo bránit v tom, aby ses pouštěl do nových věcí. Zlepšíš se v práci s improvizací a zkoušet věci, které jsi předtím nezkoušel. Rozvineš svou sebedůvěru – důvěru ve vlastní tvořivé schopnosti. Naučíš se věřit tomu, že každá tvořivá výzva, každý tvořivý problém, je zvládnutelný, i kdyby kvůli tomu řešení nemělo být perfektní. Zlepší se tvá dovednost být otevřený vůči novým zkušenostem, vítat je, i pokud se zprvu jeví jako podivné, nevysvětlitelné, nelogické. Rozvineš svou vnitřní motivaci vyhledávat nové zážitky, naučíš se tolerovat nejednoznačnost, nebo paradoxní jevy, které si zdánlivě protiřečí. Uvědomíš si, že je důležité předem si nevytvářet neměnnou představu o tom, jakou podobu bude mít tvůj tvořivý produkt, jeho přesná podoba se totiž rodí až během tvořivého procesu. Procvičíš si schopnost vnímat i zdánlivý neúspěch jako objevení něčeho nového, co předtím neznal, jako prozkoumání nového, dosud neznámého území. Naučíš se také při nezdaru klást si otázky, v jakém ohledu byly přínosem, co jsi díky nim získal, jak by mohly být dosavadní výsledky použity – třeba i nečekaným a novým způsobem, jaké cesty se díky tomu otevírají. Při zdánlivém neúspěchu si procvičíš, jak tvořivě využívat dosavadní výsledky, ať už se zdají jakkoli beznadějně neupotřebitelné, tím, že jim dáš nový význam.

49826

Je známo, že v lidském mozku jsou různá centra pro různé činnosti a také, že levá polovina mozku (hemisféra) ovládá pravou polovinu těla a pravá část mozku levou polovinu těla. Zkus svůj mozek překvapit a zapoj jej celý!

Dělej běžné činnosti druhou rukou než obvykle. Pokud jsi pravák/pravačka, používej celý den výhradně levou ruku, pokud jsi levák/levačka, tak všechno dělej pravou rukou.
Ve škole při psaní ale raději používej tu ruku, na kterou jsi zvyklý/á. Učitelé by pro tvůj malý experiment nemuseli mít pochopení.

   
Podle nejnovějších vědeckých objevů takovéto procvičování a tak trochu i matení mozku pomáhá, aby mozek pracoval rychleji, výkonněji a aby byl člověk kreativnější. Navíc to může být docela zábava.

Používat opačnou ruku si můžeš pouze vyzkoušet a dělat s ní všechno pouze jeden den. Pokud tě to ale bude bavit, můžeš to zkoušet třeba jednou týdně. Brzy určitě uvidíš pokroky a zlepšení!

Tip: Pokud chceš, můžeš si své zkušenosti s používáním opačné ruky zhodnotit v tabulce. Použij tuto tabulku, pokud chceš cvičit svůj mozek pouze jeden den, nebo tuto tabulku, pokud chceš cvičení dělat opakovaně.

Tvořivost posiluje, když se nebojíš riskovat, když zkoušíš nové věci. I když se něco nepovede, může z toho vzniknout něco zajímavého nebo aspoň veselý zážitek. Tak se neboj neúspěchu a do věcí se prostě pouštěj!


Zdroj obrázku: Pixabay.com, http://pixabay.com/cs/my%C5%A1lenky-konstrukce-se-tv%C3%A1%C5%99-silueta-139620/, staženo 13. 11. 2013

 
Další úloha   Poslat známému

Podobné příspěvky