HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Tvoříme a vyrábíme
Tvořivost - Tvůrčí činnostiInfoAktivity pro oblast TVŮRČÍ ČINNOST přispívají k tomu, aby ses sám od sebe věnoval některé tvůrčí umělecké činnosti. (např. malba, psaní písní, kreslení, fotografování, tanec, psaní, básně, herectví, nebo třeba make up, šití nebo kaligrafie). Zlepšíš se v dovednosti vyhledávat neobvyklé a různorodé podnětů a nová prostředí, která tě budou inspirovat a budou bohatá na tvořivé podněty. Naučíš se v nejrůznějších oblastech života svoje způsoby obměňovat, namísto toho, aby sis vybral jeden způsob a pro všechny další případy se ho držet (zpohodlněl u něj). Zlepšíš se v umění nevyhýbat situacím, ve kterých budeš mít k dispozici jen velmi omezené prostředky na to, abys dosáhl hodnotného výsledku. Procvičíš si dovednost získat či vytvořit co největší hodnotu z co nejmenších začátků aby z mála, nebo za mnoha omezení. Rozvineš svou schopnost vyhrazovat si prostor a čas na to, aby ses mohl věnovat rozvíjení svých tvořivých dovedností. Uvědomíš si, jak je důležité při práci na tvořivém projektu se část času úmyslně zabývat naprosto odlišnými věcmi, aby ses tak vyhnul sklouznutí ke stereotypní práci a nabral do zásoby nové podněty.

47739

Na obrázku vlevo vidíš, že z jediného materiálu – ze dřeva − jde vyrobit mnoho různých věcí. Obrázek si můžeš prohlédnout i ve větším tady.

Tvým úkolem je nakreslit podobný obrázek jako ten o dřevu a výrobcích z něho. Akorát stavební materiál bude jiný, vyber si jeden:

  • železo
  • sklo

Pokud máš rád/a jídlo, můžeš raději přemýšlet nad tím, jak se dá v kuchyni využít:

  • mouka
  • ovoce

Čím více tě toho napadne, tím lépe. Až vytvoříš obrázek výrobků ze železa, skla, mouky nebo ovoce, nahrej ho do naší galerie a porovnej své nápady s ostatními dětmi.

Neboj se zkoušet věci, které zdánlivě vypadají složitě. A neboj se zkoušet dělat věci jinak, prospěje to tvé tvořivosti.

Zdroj obrázků: http://commons.wikimedia.org

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky