HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Z Amazonie do Česka
Tvořivost - InspiraceInfoAktivity pro oblast INSPIRACE přispívají k tomu, aby sis uměl všímat a pozorovat okolí, především toho, co by tě mohlo navést na řešení problému. Naučíš se přistupovat k pozorování jako k činnosti náročné na soustředění: zaměříš se na to, abys neprohlížel ty aspekty, které už důvěrně znáš. Postupně budeš umět oprostit se od všeho, co o dané scéně nebo daném předmětu ví, a dívat se na něj, jako bys jej viděl poprvé. Naučíš si všímat toho, co by šlo udělat lépe. Rozvineš dovednost využívat nápadů jiných a zapojovat je do svých výtvorů jako jejich části. Zlepšíš se také ve schopnosti sbírat v rámci svého tvořivého oboru co nejvíce informací, ze všech nožných zdrojů a zajímat se o to, jak se v daném tvořivém oboru pracuje. Naučíš se při práci na tvořivém projektu získat co největší vhled do toho konkrétního problému, poznat jeho souvislosti a východiska, doslova se do hledání relevantních informací ponořit.

52553

Představ si, že jsi dosud žil v amazonském pralese. S rodiči jste se živili ovocem, které jste našli, lovili zvířata, žili v chýši z banánových listů a nikdy jste neviděli ani mobilní telefon, ani auto… Ale nyní jste přijeli do Česka. Všechno je tu pro tebe nové a o spoustě věcí nevíš, jak fungují.

Zkus se podívat na svět kolem sebe očima dítěte z amazonského pralesa. Jak ti svět kolem tebe připadá, co je pro tebe nové, co známé? Co tě překvapuje a co tě děsí?

Nejprve si vyplň přiloženou  tabulku   a odpověz na otázky.

Nakonec si přečti svoje odpovědi a zakroužkuj tu, která ti přijde nejzajímavější.

Pokud budeš mít chuť, můžeš nejzajímavěší odpověď zpracovat jako obrázek, básničku, povídku…
Tabulku a případně i další výtvor můžeš umístit do galerie.

   

Zdroj obrázku: Pixabay.com, http://pixabay.com/cs/samba-tane%C4%8Dn%C3%ADk-barevn%C3%A9-kost%C3%BDm-51162/, staženo 26. 12. 2013

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky