HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Kreslená slova
Tvořivost - PostojInfoAktivity pro oblast POSTOJ přispívají k tomu, abys byl ochoten riskovat neúspěch a pouštět se do nových, neprozkoumaných oblastí, kde jsou výsledky nejisté nebo předem neznámé. Naučíš se případný neúspěch považovat za konečný výsledek, ale spíše za vedlejší a zčásti nutný produkt procesu tvoření. Uvědomíš si, že ne vše, do čeho se pouští, se povede – a že by ti to nemělo bránit v tom, aby ses pouštěl do nových věcí. Zlepšíš se v práci s improvizací a zkoušet věci, které jsi předtím nezkoušel. Rozvineš svou sebedůvěru – důvěru ve vlastní tvořivé schopnosti. Naučíš se věřit tomu, že každá tvořivá výzva, každý tvořivý problém, je zvládnutelný, i kdyby kvůli tomu řešení nemělo být perfektní. Zlepší se tvá dovednost být otevřený vůči novým zkušenostem, vítat je, i pokud se zprvu jeví jako podivné, nevysvětlitelné, nelogické. Rozvineš svou vnitřní motivaci vyhledávat nové zážitky, naučíš se tolerovat nejednoznačnost, nebo paradoxní jevy, které si zdánlivě protiřečí. Uvědomíš si, že je důležité předem si nevytvářet neměnnou představu o tom, jakou podobu bude mít tvůj tvořivý produkt, jeho přesná podoba se totiž rodí až během tvořivého procesu. Procvičíš si schopnost vnímat i zdánlivý neúspěch jako objevení něčeho nového, co předtím neznal, jako prozkoumání nového, dosud neznámého území. Naučíš se také při nezdaru klást si otázky, v jakém ohledu byly přínosem, co jsi díky nim získal, jak by mohly být dosavadní výsledky použity – třeba i nečekaným a novým způsobem, jaké cesty se díky tomu otevírají. Při zdánlivém neúspěchu si procvičíš, jak tvořivě využívat dosavadní výsledky, ať už se zdají jakkoli beznadějně neupotřebitelné, tím, že jim dáš nový význam.

Zahraj si s někým "kreslicí kufr".

Podívej se na deset slov a zkus je postupně nakreslit tak, aby je někdo další (rodiče, sourozenec, kamarád) poznal. Při kreslení nesmíš používat písmena ani čísla.

Když to parťák na první pohled nepozná, vůbec nevadí, zkus slovo nakreslit znovu. Zkoušej to různými způsoby tak dlouho, dokud parťák slovo neuhodne.

 

10 slov do soutěže:
1) pomeranč
2) čarodej
3) vosk
4) červík
5) perla
6) betlém
7) pleš
8) Vánoce
9) trest
10) Facebook

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky