HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Cesta do školy
Tvořivost - InspiraceInfoAktivity pro oblast INSPIRACE přispívají k tomu, aby sis uměl všímat a pozorovat okolí, především toho, co by tě mohlo navést na řešení problému. Naučíš se přistupovat k pozorování jako k činnosti náročné na soustředění: zaměříš se na to, abys neprohlížel ty aspekty, které už důvěrně znáš. Postupně budeš umět oprostit se od všeho, co o dané scéně nebo daném předmětu ví, a dívat se na něj, jako bys jej viděl poprvé. Naučíš si všímat toho, co by šlo udělat lépe. Rozvineš dovednost využívat nápadů jiných a zapojovat je do svých výtvorů jako jejich části. Zlepšíš se také ve schopnosti sbírat v rámci svého tvořivého oboru co nejvíce informací, ze všech nožných zdrojů a zajímat se o to, jak se v daném tvořivém oboru pracuje. Naučíš se při práci na tvořivém projektu získat co největší vhled do toho konkrétního problému, poznat jeho souvislosti a východiska, doslova se do hledání relevantních informací ponořit.

Když jdeš do školy, všímáš si okolí? Víš, jakou barvu má popelnice, kterou míjíš? Kolik stromů roste podél cesty ke škole? Jak vypadají lavičky a jakou mají barvu? Je toho spousta, co můžeme vidět, důležité však je si to zapamatovat.

  • Tvým úkolem je vybavit si určitou část cesty do školy a co nejdetailněji ji nakreslit. Nejdetailněji znamená, aby tam bylo zakresleno co nejvíce věcí, které se tam nachází, a aby byly co nejvíce podobné skutečnosti.
  • Až budeš se svým obrázkem spokojen/a, vezmi si svůj výtvor s sebou následující den do školy a porovnej si, jak moc se obrázek podobá skutečnosti, a zjisti, na jaké důležité prvky jsi zapomněl a nenakreslil je.

Čím je obrázek podobnější skutečnosti, tím jsi všímavější a tvé okolí ti není lhostejné. 

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky