HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Hrajeme si na novináře
Tvořivost - ProduktivitaInfoAktivity pro oblast PRODUKTIVITA přispívají k tomu, aby ses nepokoušel realizovat všechny nápady, které máš, ale ze své zásoby nápadů vybíral jen některé - ty nejlepší, nejvhodnější, nebo nejživotaschopnější, což ovšem neznamená ty nejjednodušší. Přestane ti vadit, že některé tvoje nápady vůbec realizovány nebudou. Naučíš se kriticky vyhodnocovat, jaké nápady jsou dobré jaké ne, popřípadě v čem jsou jejich výhody a slabiny. Budeš umět přesně posoudit uplatnitelnost nápadů. Uvědomíš si, že je užitečné vybrané myšlenky začít brzy realizovat i přesto, že nejsou plně domyšlené a domýšlet je během práce na tvořivém projektu. Naučíš se vytvářet brzké návrhy, náčrty, nebo prototypy, které ti upřesňují představu o tom, co funguje dobře a co ne a zároveň tě budou inspirovat a otevírat ti další cesty. Procvičíš se v schopnosti vytvářet velké množství tvůrčích produktů a nerealizovat jenom ty, o kterých se domníváš, že budou vynikající, perfektní. Budeš se umět věnovat se vícero tvořivým projektům najednou. Zlepšíš se v dovednosti věnovat svému tvořivému úsilí mnoho času čas a energie (konkrétní hodnoty záleží na věku). Naučíš se svoji tvorbu kriticky upravovat a vylepšovat a chápat práci na úpravách jako přirozenou a nevyhnutelnou součást tvořivého procesu.

Nejdříve si vyber jednu událost, která by se mohla stát ve tvé ulici:

  • vloupání do domu,
  • vážná dopravní nehoda,
  • požár domu.

Další podrobnosti události si můžeš vymyslet. Pak se staň novinářem/novinářkou a zpracuj vloupání, nehodu nebo požár pro tři různé druhy médií:

  • pro rádio nahraj krátkou zvukovou reportáž z místa činu,
  • pro noviny napiš krátký článek o události a připoj jednu fotku,
  • pro televize nahraj kratičké video o události z vaší ulice.

Úkol je to náročný, proto uděláš dobře, když si ho rozložíš do tří dnů. Výsledky své novinářské práce se pochlub v naší galerii.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky