HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Stačí jen dvě slabiky
Tvořivost - Tvůrčí činnostiInfoAktivity pro oblast TVŮRČÍ ČINNOST přispívají k tomu, aby ses sám od sebe věnoval některé tvůrčí umělecké činnosti. (např. malba, psaní písní, kreslení, fotografování, tanec, psaní, básně, herectví, nebo třeba make up, šití nebo kaligrafie). Zlepšíš se v dovednosti vyhledávat neobvyklé a různorodé podnětů a nová prostředí, která tě budou inspirovat a budou bohatá na tvořivé podněty. Naučíš se v nejrůznějších oblastech života svoje způsoby obměňovat, namísto toho, aby sis vybral jeden způsob a pro všechny další případy se ho držet (zpohodlněl u něj). Zlepšíš se v umění nevyhýbat situacím, ve kterých budeš mít k dispozici jen velmi omezené prostředky na to, abys dosáhl hodnotného výsledku. Procvičíš si dovednost získat či vytvořit co největší hodnotu z co nejmenších začátků aby z mála, nebo za mnoha omezení. Rozvineš svou schopnost vyhrazovat si prostor a čas na to, aby ses mohl věnovat rozvíjení svých tvořivých dovedností. Uvědomíš si, jak je důležité při práci na tvořivém projektu se část času úmyslně zabývat naprosto odlišnými věcmi, aby ses tak vyhnul sklouznutí ke stereotypní práci a nabral do zásoby nové podněty.

Pusť si nejdříve příběh s názvěm „Chlap, děd, vnuk a pes". Pokud ti na něm přijde něco zvláštního, není se čemu divit – celé vyprávění je totiž ze slov, která mají pouze jednu slabiku.

Ty máš za úkol vytvořit příběh, který bude sestavený pouze z dvouslabičných slov (ani jedno kratší, ani jedno delší není povoleno). Čím delší příběh bude, tím více půjde vidět, jak dobře umíš pracovat s omezenými jazykovými prostředky.

Své dvouslabičné vyprávění pak nahraj do naší galerie.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky