HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Tvořivost

Hodnotíme stavby
Tvořivost - ProduktivitaInfoAktivity pro oblast PRODUKTIVITA přispívají k tomu, aby ses nepokoušel realizovat všechny nápady, které máš, ale ze své zásoby nápadů vybíral jen některé - ty nejlepší, nejvhodnější, nebo nejživotaschopnější, což ovšem neznamená ty nejjednodušší. Přestane ti vadit, že některé tvoje nápady vůbec realizovány nebudou. Naučíš se kriticky vyhodnocovat, jaké nápady jsou dobré jaké ne, popřípadě v čem jsou jejich výhody a slabiny. Budeš umět přesně posoudit uplatnitelnost nápadů. Uvědomíš si, že je užitečné vybrané myšlenky začít brzy realizovat i přesto, že nejsou plně domyšlené a domýšlet je během práce na tvořivém projektu. Naučíš se vytvářet brzké návrhy, náčrty, nebo prototypy, které ti upřesňují představu o tom, co funguje dobře a co ne a zároveň tě budou inspirovat a otevírat ti další cesty. Procvičíš se v schopnosti vytvářet velké množství tvůrčích produktů a nerealizovat jenom ty, o kterých se domníváš, že budou vynikající, perfektní. Budeš se umět věnovat se vícero tvořivým projektům najednou. Zlepšíš se v dovednosti věnovat svému tvořivému úsilí mnoho času čas a energie (konkrétní hodnoty záleží na věku). Naučíš se svoji tvorbu kriticky upravovat a vylepšovat a chápat práci na úpravách jako přirozenou a nevyhnutelnou součást tvořivého procesu.

47753Představ jsi, že jsi odborník či odbornice na rodinné domy. Rodina Novákova (dva dospělí, dvě děti a babička) vyhrála hodně peněz a chce se přestěhovat. Rozhoduje se mezi čtyřmi nabídkami. Tvým úkolem je napsat odborný posudek na všechny čtyři domy a vybrat pro ně ten nejvíce vhodný. O domech nemáš příliš informací, musíš vycházet z toho, co lze vyčíst z obrázku. Ve svém posudku mysli zejména na:

1. vzhled domu,
2. velikost,
3. okolí,
4. funkčnost a praktičnost,
5. a další věci.

K napsání čtyř posudků můžeš využít pracovní list. Své hodnocení pak nahraj do galerie pod úlohou a srovnej ho s posudky ostatních.

 

 

 

 

  47754

 

 47752

 

 47756

 Zdroj obrázků: http://commons.wikimedia.org

                              

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky