HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Řešení problémů

Řešení problémů je dovednost potřebná v celé škále životních situací. Rozpoznat problém, umět k němu správně přistoupit, vybrat nejlepší možné řešení vzhledem k okolnostem – to vše je velice užitečné a také oceňované.

Každý z nás se někdy setkal s problémem, který jsme museli překonat. Když ale víme, jak na to, jak si zjistit potřebné informace a jak vyhodnotit úspěch, překonáváme problémy mnohem efektivněji a s menší námahou. Problémy zkrátka řešit musíme, můžeme si ale také trénovat dovednosti, které nám to ulehčí. Jsou to hlavně tyto:

Více informací

Aktivní přístup – Snaž se k problému přistupovat aktivně, nečekej, až se vyřeší sám.

Formulace problému – Nauč se poznat, v čem ve skutečnosti problém spočívá.

Zkoumání problému – Problém a všechny jeho okolnosti vždy bedlivě prozkoumej.

Hledání řešení – Snaž se najít množství různých řešení a mezi nimi se správně rozhodni.

Uplatnění řešení – Když už řešení vybereš, nezapomeň zhodnotit, jestli zafungovalo správně.

Aktivity

Načítá se carousel