HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Na pirátské stezce
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

Piráti vždy hledají svůj zlatý poklad podle pirátské mapy, která je ovšem většinou tajná nebo nějak zašifrovaná. Jednu takovou bychom tu pro Tebe a Tvého parťáka měli! Piráti teď řeší, jak by se z tramtárských vod, kde běžně loupí, posunuli na vyšší úroveň, aby mohli loupit mezinárodně. Na mapě mají napsané různé cíle/úkoly, které by do mezinárodních vod mohly vést - zkus z nich vybrat ty nejdůležitější (možná jsou důležité všechny, uvidíš) a spojit je od prvního k poslednímu tak, jak by je piráti podle Tebe měli plnit. U toho posledního se zároveň skrývá poklad! Zkuste si tento úkol každý sám a pak porovnejte, kde byste poklad hledali a proč. (A až budete někdy na dovolené v Tramtárii, můžete si ho zkusit najít...).

Formulovat si problém a dílčí kroky k jeho vyřešení, to je pro úspěšné řešení problému jednou z nejdůležitěšjích dovedností. Jak tě bavilo s ito trénovat?

 
Další úloha   Poslat známému

Podobné příspěvky