HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Co s tím pejskem?
Řešení problémů - Uplatnění řešeníInfoAktivity pro oblast UPLATNĚNÍ ŘEŠENÍ přispívají k tomu, abys uměl sestavit plán postupu, který bude obsahovat kroky, které je nutné podniknout a zároveň bude předvídat nejistoty a rizika a počítat i s jiným vývojem, než je ten předpokládaný. Naučíš se vyhodnocovat úspěchy v řešení pomocí průběžného sledování úspěchu uplatňovaného řešení a vyhodnocování, zda naplňuje hlavní cíle. Zvýší se tvá schopnost reagovat na situaci, pokud se tvé řešení setkává s neúspěchem (např. vyzkoušením jiného řešení, nebo přeformulováním problému). Zlepšíš se v dovednosti zjišťovat, z jakého důvodu řešení selhává (např. zda špatný plán, nebo nevynaložil dostatek úsilí, nebo je třeba jen počkat, než se řešení projeví). Rozvine se také tvá vytrvalost při počátečních neúspěších. Pokud se ti opakovaně nebude dařit najít řešení problému, nebo zvolená řešení budou selhávat, naučíš se vyhovujícím způsobem překonávat frustraci a pokračovat dále ve svém snažení. Uvědomíš si, že je důležité nesetrvávat u problému, jehož řešení je nad tvé síly.

45439

Přečti si komiks o tom, jak nevychovaného pejska Čenišku má Vítek a Eliška.

Vítek s Eliškou by si přáli, aby je Čeniška poslouchala. Co bys jim poradil/a? Napiš, jak by podle tebe měli pejska vychovávat, nebo o tom rovnou nakresli komiks!

Komiks nebo povídku můžeš uvěřejnit v galerii.

   
Zdroj komiksu: Vydra, Daniel, O Elišce, Vítkovi a Čenišce. staženo z: http://www.detske-pisnicky.estranky.cz/fotoalbum/ukazky-z-publikaci-a-jine/komiksy-pojd-si-hrat (staženo dne 20. 10. 2013)

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky