HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Pořádný nepořádek
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

42218

Určitě se ti už někdy stalo, že ve tvém pokoji byl nepořádek a rodiče chtěli, aby se to co nejrychleji napravilo. Není to ale moc velká zábava, a tak si můžeš pomoct hudbou a rozdělováním úklidu na co nejmenší části.

Vymysli, jak by se kompletní uklizení v jednom (klidně i cizím) pokoji dalo rozdělit do více různých menších cílů (třeba Vyklizení podlahy, stolu...) a načrtni si to na papír pomocí bublin a šipek, jako v šabloně na obrázku. Ke každému z cílů připiš nějakou píseň (či dvě, tři), která se ti líbí a dodává ti dobrou náladu - představ si, že během jejich poslechu by měl člověk vždy stihnout daný úkol splnit.

Dosažení cílů nakonec rozděl do nejmenších bublin - velmi krátkých úkolů, jako například: posbírat papíry, ustlat postel, přisunout židli ke stolu... Zkus jich vymyslet co nejvíce, představ si sebe při úklidu a rozepiš každý detail.

Svůj bublinový nákres pak můžeš nahrát do naší galerie, tam tě možná inspiruje i hudba, kterou si k práci vybrali ostatní.

Rozdělit si problém na více menších celků je dobrou strategií k jeho úspěšnému vyřešení, pamatuj na to.

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky