HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Skládačka
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

40555

Vytiskni si tento list. Na 1. straně listu jsou 2 nevybarvené čtverce. Jeden čtverec dej kamarádovi. Potom každý vybarvěte jednou barvou několik čtverečků, které sousedí stranou. Můžeš vybarvit jednou barvou i samostatný čtvereček. Pokračuj, dokud nejsou vybarveny nějakou barvou všechny čtverečky ve čtverci. Vzor najdeš na 2. listu. Potom vystřihni obrazce stejné barvy a předej je kamarádovi. Jeho úkolem je složit obrazce tak, aby představovaly čtverec. On Ti naoplátku předá svou skládačku ke složení.

Umíš-li pracovat s programem Word, můžeš si tabulku vytvořit bez požití fix. Stačí udělat tabulku 4*4 s 2 cm širokými sloupci a vysokými řádky. Označené čtverce pak obarvíš pomocí stínování.

Pokud se Ti zdá úkol jednoduchý, podívej se na 3.list. Opět vybarvi všechny čtverečky popsaným způsobem, ale pokus se pokaždé jednou barvou vybarvit alespoň 4 čtverečky. Postup je stejný. Vystřihni tvary stejných barev a vyměň si skládačku s kamarádem. (Vzor pro vybarvení a zároveň první těžší skládačku najdeš na 4.listu).

Jak k řešení problému přistoupíš? Vždy je dobré přistupovat k problému aktivně a pustit se do toho naplno, nenechej se odradit. 

 
Další úloha   Poslat známému

Podobné příspěvky