HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Kde kdo je
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

40398

Tahle tabulka ukazuje, co různí členové rodiny obvykle dělají v určitý den v týdnu. Zkus načrtnout něco podobného, kde budou znázorněny plány tvojí rodiny nebo kamarádů. Může to být na určitý den, jako v našem příkladu, anebo si vymysli něco jiného, třeba kdo bude trávit prázdniny na jakých místech (místo hodin by se pak daly použít dny či týdny).

Svoje schéma můžeš pak nahrát do naší galerie.

Udělat si z problému náčrtek nebo graf  bývá velmi úspěšnou strategií k řešení problému. Vzpomeneš si na to příště i v reálném životě?

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky