HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Pořádný nepořádek
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

42212

Určitě se ti už někdy stalo, že ve tvém pokoji byl nepořádek a maminka chtěla, aby se to co nejrychleji napravilo. 

Nejspíš by to nebyla moc velká zábava a také by se ti nechtělo uklízet celou místnost najednou. Aby tato překážka byla překonána, vymysli, jak by se uklízení ve tvém pokoji dalo rozdělit do malých úkolů, jako například: posbírat pastelky, ustlat postel, přisunout židli ke stolu...

Nakresli si na papír velkou bublinu, která bude znamenat Uklizení všeho, a k ní postupně přidávej malé bubliny s šipkami (jako na obrázku) s malými úkoly. Zkus jich vymyslet co nejvíce. Svůj bublinový seznam pak můžeš nahrát do naší galerie.

Rozdělit si problém na více menších celků je dobrou strategií k jeho úspěšnému vyřešení, pamatuj na to.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky