HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Koloběh
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

4115641157Oba tyto obrázky znázorňují oběh vody v přírodě. Zvládneš z nich dobře pochopit, jak celý mechanismus funguje?

Nech se těmito náčrtky inspirovat a vyrob vlastní koloběh, který bude popisovat, jak to ve tvém životě chodí s oblečením (odkud se vezme, jak se čistí, co se s ním všechno děje mezi tvým nošením atd). Snaž se, aby obrázek byl tak přehledný, aby z něj i cizí člověk správně poznal, co má který symbol či popisek znamenat.

Svůj koloběh pak určitě nahraj do naší galerie a pokud tě napadne nějaké další téma oběhu věcí, zkus vyrobit i další obrázky.

Udělat si z problému náčrtek nebo graf  bývá velmi úspěšnou strategií k řešení problému. Vzpomeneš si na to příště i v reálném životě?

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky