HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Kuriozity
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

40979

Zkus najít co možná nejvíce zajímavé video, informaci nebo vtip na téma:

- Jaká je nejnebezpečnější zábavní atrakce na světě, na kterou by ses bál/a jít?
- Jakou najdeš největší zajímavost o zvířatech, která žijí v Čechách?
- Jaké je podle tebe nejlegračnější české příjmení?

   

To, co jsi našel/a, umísti v galerii a inspiruj se, co přišlo zajímavé ostatním.

Záleží jen na tobě, kde budeš informace hledat, koho se zeptáš, nebo jestli dané téma zpracuješ sám, např. obrázkem či fotografií.
Snaž se ale, aby to bylo co nejzajímavější a aby to vzbudilo pozornost. Přemýšlej o různých možnostech, kde informace můžeš získat a jak s nimi naložit.

   

Zdroj obrázku: IHned.cz (online), cit. dne 5. 7. 2011, http://life.ihned.cz/c1-52235400-na-nejvetsi-drevene-horske-draze-v-evrope-se-svezete-v-nemeckem-heide-parku

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky