HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Slavná slavnost
Řešení problémů - Uplatnění řešeníInfoAktivity pro oblast UPLATNĚNÍ ŘEŠENÍ přispívají k tomu, abys uměl sestavit plán postupu, který bude obsahovat kroky, které je nutné podniknout a zároveň bude předvídat nejistoty a rizika a počítat i s jiným vývojem, než je ten předpokládaný. Naučíš se vyhodnocovat úspěchy v řešení pomocí průběžného sledování úspěchu uplatňovaného řešení a vyhodnocování, zda naplňuje hlavní cíle. Zvýší se tvá schopnost reagovat na situaci, pokud se tvé řešení setkává s neúspěchem (např. vyzkoušením jiného řešení, nebo přeformulováním problému). Zlepšíš se v dovednosti zjišťovat, z jakého důvodu řešení selhává (např. zda špatný plán, nebo nevynaložil dostatek úsilí, nebo je třeba jen počkat, než se řešení projeví). Rozvine se také tvá vytrvalost při počátečních neúspěších. Pokud se ti opakovaně nebude dařit najít řešení problému, nebo zvolená řešení budou selhávat, naučíš se vyhovujícím způsobem překonávat frustraci a pokračovat dále ve svém snažení. Uvědomíš si, že je důležité nesetrvávat u problému, jehož řešení je nad tvé síly.

Představ si, že se tvá teta vdává a ty pomáháš celou svatbu zařídit. Musíš myslet na mnoho různých věcí najednou, aby se nic nepokazilo. Zkus si připravit seznam věcí (můžeš použít tuhle tabulku), na kterých podle tebe na svatbě nejvíce záleží. Do druhého sloupce ke každé z nich připiš, jak by se dalo poznat, že se daná věc povedla, a do třetího zase naopak: V jakém případě bude jasné, že se něco pokazilo? Jestli si věříš, můžeš na konec ještě připsat, jak bys takový problém zkusil řešit.

Jestli tě zajímají přípravy ostatních nebo chceš ukázat svou vlastní tabulku, můžeš zde v galerii.

Pokud zatím ještě nevíš, jak svatba probíhá, můžeš poprosit rodiče, aby ti o tom pověděli, anebo místo svatby plánuj třeba velkou oslavu narozenin.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky