HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Rodinná slavnost
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

40909

Máš za úkol vymyslet zasedací pořádek velké rodinné oslavy, které se účastníš TY a dalších  celkem 12 rodinných příslušníků a jeden pes. Stůl je dlouhý a do čela na každé straně se vždy vejde jen jeden (viz. náčrtek).

Přečti si popis a pokus se pomocí náčrtků, poznámek, šipek a symbolů určit správný zasedací pořádek:

Teta Běta má klobouk se zelenou krempou tak široký, že vedle ní mohou sedět jen děti.

Kolem stolu je celkem 6 dětí: bratr Petr, sestra Věra, bratranec Vojta, holčička Anička, kluk Erik a Ty.

Teta Běta sedí naproti strýci Olafovi.

Dědeček Mireček sedí proti Babičce Stázičce.

Kluk Erik si sedl vedle dědečka Mirečka a povídají si vtipy.

Bratr Petr a bratranec Vojta sedí vedle sebe a nikdo z nich není v čele stolu.

Strýc Olaf nesnáší děti, takže vedle něj sedí jen dospělí.

Pes sedí proti Aničce.

Maminka sedí po pravici tatínka.

Dospělá sestřenice Alice sedí proti sestře Věře.

Strýc Olaf  a teta Běta se nemají rádi s babičkou Stázičkou a Dědečkem Mirečkem a tak si sedli ob dvě místa od sebe, ale nejsou na kraji stolu.

Pravý konec stolu se třemi místy (v čele a po stranách) je ve stínu stromu.

Ve stínu sedíš :Ty vedle kamarádky Aničky a Erik.

Bratranec Vojta sedí blíž k dědečkovi Mirečkovi než bratr Petr.

Dědeček Mireček sedí vedle maminky a Tvého kamaráda Erika.

Táta sedí vedle maminky a svého bratra.

Všichni v rodině se shodnou na tom, že : „pes je nejlepší přítel člověka" a vyčlenili mu čestné místo u stolu.

Teta Běta sedí na stejné straně stolu jako babička Stázička.

O své grafické řešení se můžeš s ostatními podělit v galerii.

Zdroj obrázku:

http://mojeparty.cz/data/usr_038_default/garden_party%283%29.jpg

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky