HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Zkouška
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

Podívej se na toto video.

Co podle tebe pan Bean měl udělat na začátku testu, když zjistil, že nezná odpověď na jedinou z otázek, protože se připravoval na jiný test?

Představte si, že si vybíráš budoucí školu a připravuješ se na přijímací zkoušky. Kromě informací z dnu otevřených dveří a internetu se můžeš také ptát konkrétních lidí.

Předtím však zodpověz několik otázek sám sobě. Přoč jsem zvolil právě tuto školu? Co o ní opravdu vím? K čemu mi bude dobrá? Co od studia očekávám? O co v tom testu půjde?

Zkus si vzpomenout a najít alespoň tři zkušenější lidi, které bys mohl kontaktovat a kteří by ti mohli povědět o oboru, studiu či práci, jenž tě do budoucna zajímá, nebo ti případně poradili s přípravou na test.

Zdroje:

Mr. Bean - The Exam, Mr. Bean, www.youtube.com, (10.10.2012),(cit. 12.8.2013), <http://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY>

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky