HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

První pomoc
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

Podívej se na toto video.

Představ si sebe na místě pana Beana.

Představ si, že nevíš co máš dělat. Nebylo by lepší se s někým poradit?

Vymysli alespoň  tři lidi na které by ses obrátil/a a přemýšlej, co přesně bys jim řekl/a. (máš mobilní telefon)

Kam bys volal/a nejprve?

Zdroje:

"Mr. Bean - Fisrt Aid", Mr. Bean, www.youtube.com, (22.10.2009), cit.12.8.2013, <http://www.youtube.com/watch?v=FnAOmxnQJsM>

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky