HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Co mám dělat?
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

40532

Podívej se na obrázek a zkus se zamyslet, co bys v takové situaci udělal/a. S kým se poradíš, koho požádáš o pomoc? Do této tabulky napiš všechny své nápady. Tabulku ukaž rodičům a nezapomeň se podívat do naší galerie.

Zdroj:
Vorbeugen und Helfen - Inghard Langer/ Heinz Schulz

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky