HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Ve světě pohádky
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

Nejdříve si vyber oblíbenou pohádkovou postavu – tu, co máš opravdu nejraději a o které toho nejvíce víš (třeba Krtečka, Ferdu Mravence, Taťku Šmoulu, Medvídka Pú nebo koho chceš). V této úloze se do ní budeš muset vžít, budeš si muset představit, že jsi v pohádce v těle své postavy a budeš muset uvažovat místo ní.

Vem si papír, napiš na něho jméno nejoblíbenější pohádkové postavy a nakresli ji. Vedle svého obrázku pak doplň věty – odpovídej tak, jako bys byl/a ona:

1. Abych v mém pohadkovém světě ostatním zlepšil/a náladu, tak ...............................................

2. Když jsem v nebezpečí, tak ...............................................

3. Když na mě ostatní v mém pohádkovém světě nejsou hodní, tak ...............................................

4. Kdybych žil/a mezi normálními lidmi, tak ...............................................

Svůj obrázek vyfoť nebo naskenuj a pochlub se s ním v galerii pod úlohou a podívej se, co napsali ostatní.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky