HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Průzkum příležitostí
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

Co můžeš dělat příští týden, aby ses nenudil/a? Co se dá ve tvém okolí podniknout? Jak se zabavit? Právě to bys měl/a zjistit během plnění tohoto úkolu. Prohledej internet nebo se poraď s rodiči a napiš si krátký seznam toho, co se děje v tvém okolí v průběhu příštího týdne. Může se jednat o film v kině, příměstský tábor, návštěvu muzea, výlet – je to jen na tobě. 

Vyber si ze seznamu jednu věc, která tě nejvíce zaujala, která by tě bavila. Zjisti si o ni toho co nejvíc a nakresli plakát, který bude na akci lákat. Měl by být nakreslený tak, aby zaujal co nejvíce lidí. Plakáty jsou totiž na světě proto, aby upoutávali lidi — je to vlastně reklama. Musí být na něm napsané všechny důležité údaje: kdy a kde se to koná, jak se to jmenuje, jestli je potřeba vzít si něco s sebou a další informace. Využij cokoliv: pastelky, fixy, výstřižky z časopisů, ...

Svůj výtvor vyfoť nebo naskenuj a nahraj do galerie pod úlohou.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky