HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Průzkum příležitostí
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

Co můžeš dělat příští týden, aby ses nenudil/a? Co se dá ve tvém okolí podniknout? Právě to bys měl zjistit sám/sama během plnění tohoto úkolu. Prohledej internet. Udělej rychlý průzkum (časový limit si dej 10 minut) a napiš si seznam toho, co se děje v tvém okolí v průběhu příštího týdne. Může jít o kulturní akce (například kino, divadlo), sportovní akce (různá utkání) či cokoliv jiného. V této části úkolu se neohlížej na to, jestli by tě to bavilo, nebo ne.

Nyní si ze seznamu vyber dvě nebo tři akce, které tě blíže zaujaly. Zjisti si o nich na internetu více a zkus je oznámkovat (známkami jak ve škole) podle toho,

  • jak jsou časově náročné,
  • jak jsou náročné na peníze,
  • jak jsou užitečné pro tvůj život,
  • jak jsou zajímavé či zábavné (zkus zapřemýšlet, kolik tvých kamarádu či kamarádek by na akci případně šlo s tebou).

Co ti vyšlo jako nejlepší varianta? Opravdu bys na takovou akci šel/šla, zúčastnil/a by ses? Tak to udělej...

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky