HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Trest smrti
Řešení problémů - Aktivní přístupInfoAktivity pro oblast AKTIVNÍ PŘÍSTUP přispívají k tomu, abys uměl vnímat příležitosti a vyvíjet iniciativu k jejich prozkoumání. Pomůžou ti k tomu, abys dokázal najít příležitost, přínos nebo výhodu i ve zdánlivě nevýhodné situaci. Zlepší se tvoje dovednost pouštět se do nalezených příležitostí a prozkoumávat je. Naučíš se k problému stavět aktivně a nečekat, až se problém vyřeší „sám od sebe“. Procvičí se také tvá schopnost zajistit, aby se problému předcházelo, a zasáhnout, pokud se k problému schyluje. Naučíš se, jak vytipovat někoho, kdo by ti mohl díky svým zkušenostem nebo znalostem s problémem poradit či pomoci, nebudeš ale při střetu s problémem závislý na jednom člověku, nebo na pomoci od ostatních lidí obecně. Při řešení problému budeš schopen aktivně vyhledávat informace, nebudeš spoléhat jenom na ty, které jsou zjevné, nebo které mu poskytnou ostatní. Zlepšíš se také ve využívání široké palety informačních zdrojů, naučíš se je přehledně uspořádat tak, aby bylo snadné se v nich vyznat a najít důležité informace. Budeš umět přehledně shrnout, co o problému víš.

Podívej se na toto ilustrační video.

Představ si, že se bavíš s kamarádem a přijde řeč na trest smrti.

Kamarád povídá: "Já bych za úkladnou vraždu trestal smrtí. Oko za oko, zub za zub. V Americe normálně trest smrti stále platí."

Tvým úkolem je zamyslet se nad tímto nejvyšším trestem, najít si potřebné informace, přijít s argumenty pro i proti a nakonec formulovat vlastní mínění.

Souhlasil bys s kamarádem?

Měl bys určité výhrady?

Byl bys proti?

Jak bys argumentoval/a?

Snaž se využít co nejvíce informačních pramenů. Svůj výsledný názor můžeš zformulovaný vložit do galerie.

Zdroje:

"Vrahové, vězení, popravy", wwwrazicz, (20.1.2010), (cit.: 6.7.2013), <http://www.youtube.com/watch?v=kO7pJ5_L-zs>

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky