HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Řešení problémů

Píšeme do encyklopedie
Řešení problémů - Formulace problémuInfoAktivity pro oblast FORMULACE PROBLÉMU přispívají k tomu, aby ses naučil problém definovat a jasně jej formulovat ve formě jednoduché věty. Budeš si umět stanovit dostatečně široký, ale zvládnutelný rozsah, v rámci kterého budeš problém řešit. Naučíš se, že předtím, než si určíš problém k řešení, zvážíš i jiné způsoby, jak dosáhnout toho samého výsledku. Uvědomíš si, že existuje více aspektů problému a že je důležité rozpoznávat, které z nich mají být v centru zájmu. Budeš umět zkoumat, zda není skutečný, lépe řešitelný problém „o úroveň výše“ - zda není problémem něco jiného, než se zdá. Zlepšíš se v rozpoznávání toho, zda nejde o zástupný problém, nebo jen příznak vážnějšího problému. Naučíš se udělat „krok zpátky“ v případě, že se ti problém napoprvé nepodaří vyřešit a podívat se na celou věc z jiné perspektivy. Procvičíš se v umění problém jasně formulovat pomocí jednoznačných pojmů. Uvědomíš si, že je užitečné formulaci problému změnit v případě, že se objeví důležité informace, které ti odhalí, že podstata problému se nachází v něčem jiném, než naznačuje název. Dokážeš si určit cíle, kterých chce vyřešením problému dosáhnout, budeš je umět dostatečně přesně popsat. Naučíš se problém graficky znázornit pomocí schématu, na kterém jsou hlavní složky problému a vazby mezi nimi.

Jak být štastný? Jak být chytrý a vzdělaný? Jak být oblíbený mezi ostatními? Jak být zdravý? To jsou otázky, na které není jednoduché odpovědět... V této úloze však půjde o to takové odpovědi najít.

Cílem je vytvořit heslo (článek) do encyklopedie. Jak takové encyklopedické heslo vypadá určitě víš, protože se s ním setkáváš v učebnicích ve škole nebo i na internetu (podívej se například tady nebo tady). Takové heslo obsahuje definici a popis problému, obrázky, zvýrazněná slova, tabulky nebo grafy.

Vyber si nejdříve téma:

 • Jak být štastný?
 • Jak být chytrý a vzdělaný?
 • Jak být oblíbený mezi lidmi?
 • Jak být zdravý?

A na počítači pak vytvoř vlastní článek o délce maximálně jedné strany. Co v článku bude?

 • Nadpis (téma, které sis vybral/a),
 • vlastní text, v kterém bude:
     - co to znamená „být štastný", „být chytrý", „být oblíbený" (definice),
     - jak takového stavu dosáhnout,
     - co naopak vadí tomu, abychom takovými byli,
 • zkus text doplnit nějakým obrázkem nebo obrázky (nejlépe vlastními fotkami), můžeš vytvořit i nějakou tabulku, graf nebo diagram,
 • všechno by mělo být přehledné, neboj se občas použít tučné nebo barevné písmo tam, kde se to hodí.

Hotovou stránku – své vlastní encyklopedické heslo – nahraj do galerie pod úlohou. Pochlub se tím, cos vymyslel/a a podívej se na to, co vytvořili ostatní.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky