HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Sebeřízení

Sebeřízení

Umět řídit sám sebe je velice užitečná a oceňovaná dovednost. Znalost svých silných stránek, schopnost soustředit se, dokončovat úkoly až do konce a umění určit si priority – to vše nám ulehčí cokoliv, do čeho se pustíme. Tyto dovednosti se zkrátka každému vyplatí trénovat.

Většině dovedností spadajících pod sebeřízení se v průběhu života stále učíme. Od školy přes rodinu až po pracovní zkušenosti, tam všude nám pomáhá „umět se řídit“. Je to dovednost, která nám ulehčuje dosáhnout toho, co chceme. K tomu nestačí jen odhodlanost a tvrdá práce, ideálně bychom měli ovládat tyto důležité dovednosti týkající se sebeřízení:

Více informací

Role pocitů – Snaž se chápat, jak emoce ovládají chování tvé i jiných lidí..

Sebepoznání – Snaž se poznat sebe sama, rozumět si a pak se podle toho chovej .

Priority – Nauč se rozpoznat důležité od nedůležitého a podle toho se rozhodovat.

Soustředěnost – Když se do něčeho pustíš, nevzdávej to jen tak.

Motivace – Mysli na to, proč vlastně děláš to, co děláš, a neboj se posouvat své hranice dál.

Aktivity

Načítá se carousel