HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Sebeřízení

Důležitý, důležitější, nejdůležitější
Sebeřízení - PriorityInfoAktivity pro oblast CÍLE A PRIORITY přispívají k tomu, aby ses naučil rozpoznávat priority, stanovovat si cíle a sledovat jejich dosahování a získat důležitou rozhodnost. Zlepší se tvoje schopnost rozpoznávat to, co je důležité. Pokud máš totiž jasno v tom, čemu dáváš přednost a co jsi schopen kvůli tomu oželet, snadněji dospíváš k rozhodnutí a jsi si jím daleko jistější. To má zpětně kladný vliv na představy o sobě samém. Pomůže ti to tvá rozhodnutí i snadněji dodržet - rozhodnutí, která jsou učiněná po důkladné rozvaze, je snazší dodržet, když přijde čas jim dostát.

37257

Sláva! Jedete na cyklovýlet do Litovelského Pomoraví! Už zítra! Je toho ještě třeba hodně zařídit. Ty si musíš zabalit věci podle seznamu a hlavně nechat seřídit kolo. A co teprve pan učitel...

Koukni na tenhle seznam věcí (pod obrázkem), které jsou potřeba udělat k dokončení příprav na váš výlet, jak si ho pan učitel sepsal. Zkuste je společně s kamarádem, mamkou nebo taťkou seřadit od nejmíň důležité až po tu úplně nejdůležitější.

  

Co ještě?!

udělat třídní fotku před (a pak po),

vybrat od všech zbytek peněz,

objednat exkurzi v litovelském pivovaru,

potvrdit ubytování v chatkách,

vytisknout pro všechny mapky,

naladit na cestu kytaru,

připravit svačinové balíky,

zalít ve třídě  květiny,

nabít si telefon,

rozdělit žáky do chatek,

dozásobit lékárničky,

udělat seznam úkolů,

vzít do autobusy sáčky pro ty, kterým by bylo špatně,

nahrát hudbu na večerní diskotéku,

 

Váš konečný seznam můžete hodit do galerie pod úlohou a podívat se, jestli ostatní přemýšleli stejně. Proč si myslíš, že může mít někdo jiné pořadí? A jak to šlo mezi vámi, shodli jste se na všem nebo byly někde pochybnosti? Jak jste rozdílné názory vyřešili?

Stanovovat si, co je důležitější více a co méně je jedna z nejužitečnějších dovedností, tak na to mysli.

 

Obrázek převzat z http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-display/cyklotrasy/ceska-republika/litovelske-pomoravi/

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému