HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Sebeřízení

Důležitý, důležitější, nejdůležitější
Sebeřízení - PriorityInfoAktivity pro oblast CÍLE A PRIORITY přispívají k tomu, aby ses naučil rozpoznávat priority, stanovovat si cíle a sledovat jejich dosahování a získat důležitou rozhodnost. Zlepší se tvoje schopnost rozpoznávat to, co je důležité. Pokud máš totiž jasno v tom, čemu dáváš přednost a co jsi schopen kvůli tomu oželet, snadněji dospíváš k rozhodnutí a jsi si jím daleko jistější. To má zpětně kladný vliv na představy o sobě samém. Pomůže ti to tvá rozhodnutí i snadněji dodržet - rozhodnutí, která jsou učiněná po důkladné rozvaze, je snazší dodržet, když přijde čas jim dostát.

37255

Sláva! Jedete na dva dny do Pardubic, města perníku! Už zítra! Je toho ještě třeba hodně zařídit. Ty si musíš zabalit věci podle seznamu a nezapomenout potvrzení od paní doktorky. A co teprve pan učitel...

Koukni na tenhle seznam věcí (pod obrázkem), které jsou potřeba udělat k dokončení příprav na váš výlet, jak si ho pan učitel sepsal. Zkuste je společně s kamarádem, mamkou nebo taťkou seřadit od nejmíň důležité až po tu úplně nejdůležitější.

  

Co ještě?!

zavolat do perníkárny a objednat exkurzi,

udělat třídní fotku před,

vybrat od všech zbytek peněz,

potvrdit ubytování v hotelu,

naladit na cestu kytaru,

připravit svačinové balíky,

zalít ve třídě  květiny,

nabít si telefon,

udělat seznam her,

vzít do autobusy sáčky pro ty, kterým by bylo špatně,

vymyslet třídní pokřik

 

Váš konečný seznam můžete hodit do galerie pod úlohou a podívat se, jestli ostatní přemýšleli stejně. Proč si myslíš, že může mít někdo jiné pořadí? A jak to šlo mezi vámi, shodli jste se na všem nebo byly někde pochybnosti? Jak jste rozdílné názory vyřešili?

Stanovovat si, co je důležitější více a co méně je jedna z nejužitečnějších dovedností, tak na to mysli.

 

Obrázek převzat z http://www.restaurace.cz/pardubice/cukrarna--pernik-janos.html

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému