HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Sebeřízení

Příběhy písniček
Sebeřízení - EmoceInfoAktivity pro oblast EMOCE přispívají k tomu, abys byl schopen rozpoznávat vliv emocí, být si vědom, toho, jakým směrem tě posouvají, a díky tomu byl schopen lépe usměrňovat své reakce na ně. Porozumění vlivu emocí na chování a vnímání člověka je důležitým předpokladem autentického a samostatného života. Zlepšíš se v základní dovednosti – v umění si vůbec všímat prožívaných emocí, rozlišovat je od sebe a pojmenovat je. Budeš lépe rozumět tomu, jakým způsobem a do jaké míry emoce ovlivňují to, jak se v různých situacích zachováme a jak různé situace vnímáme. Že to co prožíváme, není ani tak situace sama, jako naše emoční odezva na ni. Zlepší se i tvá dovednost usměrnit reakci na emoce - tedy nikoli prožívání emoce samé, ale její odraz v chování.

Pusť si postupně všechna tři videa. Jsou na nich písničky v jazyce, který asi neznáš – to však vůbec nevadí. Tvým úkolem je zkusit odhadnout, o čem jednotliví lidé zpívají. Poznat to můžeš podle hudby, hlasu zpěváka nebo zpěvačky, výrazů v obličeji či pohybů celého těla. Písničky si nemusíš pouštět úplně celé, na to, abys sis udělal/a názor, ti bude stačí jedna nebo dvě minuty.

Úkol má dvě části:
1. Vyjmenuj pocity, které v tobě daná píseň vyvolává.
Pocitů existuje mnoho (radost, hněv, smutek, strach, znechucení, naštvání, zvědavost, naděje, hrdost a další) a jedna píseň jich může vyjadřovat klidně více.
2. Vymysli kratičký příběh, o kterém si myslíš, že by mohla být písnička. 

Vše můžeš napsat do tabulky a nahrát do naši galerie. Podívej se také, jaké pocity písně vyvolaly u ostatních a jaké příběhy k nim ostatní vymysleli. Tabulka.

Uvědomovat si vliv, jaký na nás mají emoce nebo třeba co je spouští, je vždycky velmi vhodné a užitečné. 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky