HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Sebeřízení

Koláž pocitů
Sebeřízení - EmoceInfoAktivity pro oblast EMOCE přispívají k tomu, abys byl schopen rozpoznávat vliv emocí, být si vědom, toho, jakým směrem tě posouvají, a díky tomu byl schopen lépe usměrňovat své reakce na ně. Porozumění vlivu emocí na chování a vnímání člověka je důležitým předpokladem autentického a samostatného života. Zlepšíš se v základní dovednosti – v umění si vůbec všímat prožívaných emocí, rozlišovat je od sebe a pojmenovat je. Budeš lépe rozumět tomu, jakým způsobem a do jaké míry emoce ovlivňují to, jak se v různých situacích zachováme a jak různé situace vnímáme. Že to co prožíváme, není ani tak situace sama, jako naše emoční odezva na ni. Zlepší se i tvá dovednost usměrnit reakci na emoce - tedy nikoli prožívání emoce samé, ale její odraz v chování.

36336

Svoje pocity můžeš dát najevo různými způsoby. Např. gestem, výrazem ve tváři, tím co říkáš, jakým způsobem to říkáš apod. Můžeš je ale i nějak popsat, pojmenovat nebo nakreslit.

Obrázek vytvořený podle pocitů a emocí je vlevo vedle tohoto textu. Této technice se říká koláž a jsou to obrázky a nápisy vystřižené z novin a časopisů. Je možné něco tam i dopsat rukou nebo dokreslit.

Tato koláž byla vytvořena podle pocitů, které máš, když se ti něco povede. Vyhraješ závod, zvládneš těžký test, překonáš sám/sama sebe. Cítíš se šťastný/á, plný/á energie, nadšený/á, máš pocit že to stálo za to, že se ti dneska všechno povede. Je spousta emocí a pocitů, které v sobě v tu chvíli máš.

Někdy je těžké popsat je všechny vlastními slovy. Pro někoho bude jednodušší vyjářit je obrázkem nebo už předtištěným textem. Vyber si jakoukoliv situaci a rozmysli si, jaké z ní máš pocity (např. zažil/a jsi bezvadný víkend, konečně sis našetřil/a na to, co jsi chtěl/a, prohrál/a jsi na soutěži) Pak si vezmi noviny, časopisy a pohledej v nich něco, co bude vystihovat tvůj pocit z této situace. Jednotlivé obrázky a nápisy potom nalep na papír a udělej z nich koláž. Záleží na tobě, jestli bude převážně z obrázků nebo tam dáš více textu nebo tam ještě něco přikreslíš či napíšeš. Hlavně by z ní mělo být zřejmé, jak se v té situaci cítíš, jaký máš pocit.

Svůj hotový výtvor vyfoť nebo naskenuj, okomentuj a vlož do galerie pod úlohou. Tam se taky můžeš podívat, jak to zvládli ostatní.

Při vytváření určitě zjistíš, že ke každé události, by se dala připojit celá řada pocitů a emocí. To vše ovlivní, jak se budeš v dané situaci chovat. V té chvíli si je ani neuvědomuješ a neříkáš si, že teď jsem naštvaný/á na toho a toho a zároveň mě mrzí jak se ke mě chová a cítím se ukřivděně. Ale všechny tyto emoce v tobě jsou. Když se je naučíš od sebe odlišit a pojmenovat je, tak ti to pomůže, až třeba budeš zase řešit, proč se s tebou kamarád nebaví.

Zvládneš své emoce (pocity) pojmenovat?

Patříš spíše k těm, co si nechávají své pocity pro sebe nebo je hned dáváš všem najevo?

Umíš se udržet a neříct to první co tě napadne, když víš, že by to moho druhého mrzet?

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky