HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Sebeřízení

Dvakrát totéž, ale úplně jinak
Sebeřízení - EmoceInfoAktivity pro oblast EMOCE přispívají k tomu, abys byl schopen rozpoznávat vliv emocí, být si vědom, toho, jakým směrem tě posouvají, a díky tomu byl schopen lépe usměrňovat své reakce na ně. Porozumění vlivu emocí na chování a vnímání člověka je důležitým předpokladem autentického a samostatného života. Zlepšíš se v základní dovednosti – v umění si vůbec všímat prožívaných emocí, rozlišovat je od sebe a pojmenovat je. Budeš lépe rozumět tomu, jakým způsobem a do jaké míry emoce ovlivňují to, jak se v různých situacích zachováme a jak různé situace vnímáme. Že to co prožíváme, není ani tak situace sama, jako naše emoční odezva na ni. Zlepší se i tvá dovednost usměrnit reakci na emoce - tedy nikoli prožívání emoce samé, ale její odraz v chování.

I tvůj hlas dokáže velmi dobře vyjadřovat emoce. Tentýž text lze přečíst různými způsoby − můžeš se o tom zkusit přesvědčit. Vyber si jednu z dvojic protikladných emocí a zkus přečíst uvedený text: jednou pozitivně (nadšeně/radostně/něžně) a podruhé negativně (nudně/smutně/drsně). Dbej na to, aby byl rozdíl poznatelný, klidně trochu přeháněj.

  1. nadšení – nuda
  2. radost – smutek
  3. něha – drsnost

Text: Svět byl tak mladý, že řada věcí ještě ani neměla jméno, a kdo o nich chtěl hovořit, musel na ně ukázat prstem. Každoročně v březnu rozbila u vesnice svůj stan otrhaná cikánská rodina a s lomozným doprovodem píšťal a bubínků předváděla nové vynálezy. Nejdřív přinesli magnet. Podsaditý cikán s divokou bradou a s titěrnýma rukama, který se představil jako Melquíades, sveřepě předváděl vesničanům objev, který sám nazýval osmým divem učených alchymistů makedonských. Chodil od domu k domu se dvěma kovovými pruty a všichni užasle hleděli, jak hrnce, kotlíky, kleště a koše na rezavé uhlí padají z polic, dřevo skřípe, jak se z něho zoufale pokoušejí vytrhnout všecky hřebíky a šrouby, a dokonce i věci, které dávno pohřešili, se objevují tam, kde se jich nejvíc nahledali, a v divé změti se plazí za Melquíadesovými kouzelnými pruty.

Zkus oba pokusy pomocí počítače nebo mobilního telefonu nahrát. Své nahrávky můžeš uložit do naší galerie výtvorů a porovnat, jak se protikladné emoce podařilo vyjádřit ostatním.

Zdroj: García Márquez, Gabriel. Sto roků samoty. Praha: Odeon, 2006.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky