HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Spolupráce

Spolupráce

Dovednosti, které nám usnadní spolupráci s druhými, se opravdu vyplatí trénovat. Když spolupráce funguje bez potíží, stačí pak na splnění cíle mnohem méně úsilí i stresu. Navíc nám to může pomoci sblížit se s druhými a lépe je chápat.

Být tzv. týmovým hráčem je dnes často velkou výhodou nejen v pracovním životě. Dovednost spolupracovat se často např. ve škole procvičuje různými skupinovými úkoly či projekty. „Nějak se s tím poprat a hlavně něco odevzdat“ samo o sobě ale nestačí. Ideálně bychom měli ovládat tyto důležité dovednosti týkající se spolupráce:

 

Více informací

Shoda – Snaž se chápat pohled na věc druhých lidí a třeba jim i ustoupit.

Zodpovědnost – Když něco slíbíš, vždy se snaž to dodržet, i když se ti to zrovna nehodí.

Otevřenost – Neboj se s ostatními nesouhlasit ani přiznat svou chybu.

Ochota – Vyházej druhým vstříc a povzbuzuj je.

Cíle a role – Soustřeď se na společný cíl i na svou konkrétní roli.

Aktivity

Načítá se carousel