HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Spolupráce

Komu důvěřovat?
Spolupráce - ZodpovědnostInfoAktivity pro oblast ZODPOVĚDNOST přispívají k tomu, aby byl schopen dodržovat dohody a zároveň vymáhat jejich dodržování. Pomůže ti to uvědomit si, že kolektivní výsledek je jednoznačně nadřazen výsledkům individuálním. Naučíš se, že pokud to situace umožňuje, tak je potřebné udělat, co je třeba, i kdyby to bylo nad rámec běžné odpovědnosti.

39973 39974 39975 39976
stará paní mladý muž chlapec mladá žena

Máš na starost kočárek s malou sestřičkou tvého kamaráda. Musíte se projíždět parkem, ale ty se chceš jít bavit s kamarády. V parku sedí na lavičkách různí lidé. Všichni ti jsou ochotni dítě na 40 minut pohlídat. Po tomto čase se sejdete na domluveném místě. Které z postav bys dítě svěřil, aniž by ses bál, že se mu něco stane? Kterou osobu bys naopak o pomoc nikdy nepožádal?

Ke každé osobě připoj poznámku o tom, jestli bys ji požádal, nebo nepožadal o pomoc a vysvětli proč (na základě čeho ji považuješ za ne/spolehlivou, čím vzbuzuje tvou ne/důvěru).

Vše sepiš do tohoto vzoru.

Své opovědi můžeš pak nahrát do galerie a podívat se, jak se rozhodli ostatní. Nezapomeň, že zodpovědnost a dodržování dohod jsou pro dobrou spolupráci velmi důležité. Můžeš podle něčeho poznat, kdo zodpovědný je a kdo naopak dohodu nejspíš nedodrží?

Zdroj obázků:

http://commons.wikimedia.org

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky