HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Spolupráce

Co je opravdu důležité?
Spolupráce - OtevřenostInfoAktivity pro oblast OTEVŘENOST přispívají k tomu, aby sis uvědomil, že chyba není důvodem k útoku a že je důležité včas a v plném rozsahu ji sdílet se skupinou. Naučíš se používat zpětnou vazbu tak, aby byla vnímána jako běžný prostředkem komunikace a nikoliv jako bezúčelná kritika. Zlepší se tvoje schopnost nevnímat ji jako útok, ale jako prostředek pro dosažení úspěchu spolupráce. Procvičíš se v umění formulovat názory a zájmy jasně a jednoznačně. V případě, že názory ostatních takto formulovány nebudou, naučíš se dotazovat tak, aby k tomu došlo. Zlepší se tvoje dovednost udržovat komunikační kanály neustále otevřené směrem ke všem členům skupiny. Uvědomíš si, jak je důležité sdělovat svůj nesouhlas otevřeně a za každých okolností, zásadně ale vhodným způsobem.

1. Zamysli se nad otázkou "Co je pro mě opravdu důležité?", můžeš si k tomu i napsat pár poznámek.
 
B. Zkus si na otázku souvisle odpovědět.
 
C. Podívej se na následující video do minuty 1:47 


 
D. Nakresli si svou sklenici s různě velikými kameny a popiš je. Svůj obrázek pak můžeš nahrát do naší galerie a podívat se tam, co je zase důležité pro jiné děti. Jsou to podobné věci jako u tebe?

Nezapomeň, že být otevřený sám k sobě a umět si formulovat svůj názor je velmi důležitá dovednost pro spolupráci.

 
Další úloha   Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky