HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Spolupráce

Chybějící popeláři
Spolupráce - Cíle a roleInfoAktivity pro oblast CÍLE A ROLE přispívají k tomu, aby ses naučil vytvářet a sdílet vizi úspěšné spolupráce tak, aby ji kdokoliv z účastníků byl schopen popsat. Budeš umět pracovat s cíli tak, aby byly vyjasněné a sdílené a popsané dostatečně jasně - aby bylo možné určit, zda jich bylo dosaženo. Naučíš se takhle pracovat i s ukazateli úspěchu. Zlepšíš se v umění rozhodovat o stanovení priorit. Procvičíš si schopnost jasně definovat, za kterou část práce skupiny si osobně odpovědný a budeš to vědět i o ostatních účastnících. Zlepší se tvoje schopnost všímat si možné překryvy v úkolech a předcházet tak možným sporům.

V jedné pohádce se popelář Vašek rozzlobil, že ho jeho práce nebaví a že je na světě úplně zbytečná. Přečti si v následující ukázce, jak by to v takovém světě bez popelářů vypadalo:

Kudy šel, všade stály popelnice plné, až víka nedoléhala, byla právě tuhá zima a lidé topili od rána do večera, čekali na popeláře a oni nepřišli. Dvě ženy vzaly plnou nádobu a vysypaly ji na zem. Za chvilku Praha vypadala jako velké, ohavné smetiště, papíry a hadry poletovaly sem a tam a lidé se štítivě otáčeli. To už se Vašek trochu lekl, ale pokrčil rameny a šel dál.

Táhl se ulicemi, plnými škváry, popela a kostí, za chvíli byl zaprášený až po kolena, tak usedl raději do tramvaje, ale ta musela zastavit a čekat, až lidé odházejí s kolejí popel.

Vašek si koupil horký párek, ale jak se do něho zakousl, chrupal mu v zubech popel a škvára, tak ani nedojedl a hodil ho prvnímu pejskovi. Ten jej očuchal a odtáhl pryč, osleplý a olepený prachem. Popel rostl a rostl, už ho bylo tolik, že páchnoucí hromady sahaly až k přízemí domů, lidští strašáci prohazovali cestičky, aby se dostali do vrat, měli ustrašené oči a ptali se jeden druhého: „Kam tohle povede, co si počneme s takovou pohromou?"

(Scheinpflugová, Olga: Pohádky s dobrým koncem. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1957, s. 86, 88.)

Vašek si naštěstí nakonec uvědomil, že je každá práce na světě důležitá, a začal honem všechno napravovat.

Vyber si jedno povolání a napiš vlastní krátkou pohádku – jak by to vypadalo, kdyby na světě chyběli:

  • učitelé
  • kominíci
  • prodavačky
  • policisté
  • zpěváci
  • pekaři
  • lékaři
  • nebo si vymysli povolání vlastní

Svou pohádku můžeš i ilustrovat a vložit do galerie pod úlohou. Určitě si tam pak prohlédni i pohádky ostatních.

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky