HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Spolupráce

Koláč cílů
Spolupráce - Cíle a roleInfoAktivity pro oblast CÍLE A ROLE přispívají k tomu, aby ses naučil vytvářet a sdílet vizi úspěšné spolupráce tak, aby ji kdokoliv z účastníků byl schopen popsat. Budeš umět pracovat s cíli tak, aby byly vyjasněné a sdílené a popsané dostatečně jasně - aby bylo možné určit, zda jich bylo dosaženo. Naučíš se takhle pracovat i s ukazateli úspěchu. Zlepšíš se v umění rozhodovat o stanovení priorit. Procvičíš si schopnost jasně definovat, za kterou část práce skupiny si osobně odpovědný a budeš to vědět i o ostatních účastnících. Zlepší se tvoje schopnost všímat si možné překryvy v úkolech a předcházet tak možným sporům.

39769

Napiš si na papír minimálně 2, maximálně 6 cílů, kterých bys rád/a dosáhl/a. Namaluj si „koláč" a ten rozděl na tolik dílků, kolik cílů máš na papíře.


Po čase se ke koláči vrať. Vybarvi dílky koláče barvičkami podle toho, z jaké části se ti podařilo cíle splnit:

  • Zeleně vybarvi dílek, kde je zapsán cíl, který se ti podařilo splnit.
  • Červeně vybarvi dílek, kde je zapsán cíl, který jsi nesplnil/a.
  • Dílky s cíli splněnými jen částečně vybarvi např. takto: Pokud jsi cíl spíše splnil/a, vybarvi větší část dílku zeleně a menší červeně. Pokud jsi cíl spíše nesplnil/a, vybarvi větší část dílku červeně a menší zeleně.

 

Celkovým pohledem na koláč pak zjistíš, zda sis stanovil/a spíše splnitelné cíle (koláč je dozelena), nebo spíše nesplnitelné cíle (koláč je dočervena).

Svým koláčem se pak klidně pochlub v naší galerii.

Zdroj obrázku:

vlastní tvorba autorky

 
  Nahrát do galerie Poslat známému

Podobné příspěvky