HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Komunikace

Hlavní hrdina
Komunikace - NasloucháníInfoAktivity pro oblast NASLOUCHÁNÍ přispívají k tomu, abys uměl signalizovat druhému zájem o to, co říká, především neverbální komunikací - tedy svým postojem směrem k mluvčímu, očním kontaktem a ne-rušením. Zlepšíš se v tom, jak druhého povzbuzovat k další promluvě – přikyvováním, kladením vhodných otázek, uměním mlčet ve vhodné chvíli a snahou nekomentovat vše za každou cenu. Naučíš se také různé způsoby reflektování – parafrázovat svého komunikačního partnera vlastními slovy, ukazovat mu, že jej nejen posloucháš, ale že mu i rozumíš (např. vhodným shrnutím). Rozvineš své schopnosti v oblasti „čtení“ řeči těla a naučíš se díky tomu i lépe kontrolovat své vlastní nonverbální signály. Procvičíš si schopnost orientovat se v komunikaci na svého partnera, které obvykle brání soustředění se především na sebe a své promluvy, skákání druhému do řeči či obracení pozornosti k sobě a ke svým tématům.

Podívej se na tento videoklip.

Pak si udělej poznámky o tom, kdo v něm vystupuje jako hlavní hrdina, jak vypadá, co má na sobě za oblečení a jakou má během klipu náladu. Potom si vyber někoho doma nebo z kamarádů a podle svých poznámek mu odvyprávěj, o kom klip byl a co se v něm všechno stalo. Nakonec mu můžeš videoklip pustit a zjistěte, jestli si ho podle tvého popisu představil podobně. Nech ho, aby zhodnotil, jak dobře jsi mu klip popsal a pokud s tebou nebyl spokojený, poslechni si ty jeho verzi vyprávění.

Dokázat poznat, co je důležité a podstatné a správně to popsat druhým je jedním ze základních pilířů dobré komunikace.

 
Další úloha   Poslat známému

Podobné příspěvky