HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Komunikace

Nemluva
Komunikace - NasloucháníInfoAktivity pro oblast NASLOUCHÁNÍ přispívají k tomu, abys uměl signalizovat druhému zájem o to, co říká, především neverbální komunikací - tedy svým postojem směrem k mluvčímu, očním kontaktem a ne-rušením. Zlepšíš se v tom, jak druhého povzbuzovat k další promluvě – přikyvováním, kladením vhodných otázek, uměním mlčet ve vhodné chvíli a snahou nekomentovat vše za každou cenu. Naučíš se také různé způsoby reflektování – parafrázovat svého komunikačního partnera vlastními slovy, ukazovat mu, že jej nejen posloucháš, ale že mu i rozumíš (např. vhodným shrnutím). Rozvineš své schopnosti v oblasti „čtení“ řeči těla a naučíš se díky tomu i lépe kontrolovat své vlastní nonverbální signály. Procvičíš si schopnost orientovat se v komunikaci na svého partnera, které obvykle brání soustředění se především na sebe a své promluvy, skákání druhému do řeči či obracení pozornosti k sobě a ke svým tématům.

Asi znáš lidi, kteří mluví tak málo, že je u nich člověk rád za každé jejich slůvko... Představ si, že teď máš co dočinění s takovým nemluvou. Nejlepší bude, když kamaráda, mamku nebo taťku poprosíš, ať ti nemluvu zahrají (ale pokud zrovna není nikdo po ruce, můžeš si to zatím zkusit sám).

Na kartičkách jsou situace, o kterých se chceš bavit a tvým úkolem je dostat z Nemluvy co nejdelší odpověď a dozvědět se co nejvíc! Máš na to deset vět. Nemluva se bude snažit odpovídat co nejmíň (musí to ale být smysluplné věty, ne odpověď typu „Protože."). Pokud se ho tedy zeptáš na otázku ano/ne, odpoví jen jedním slovem (např. „Půjdeš na tu oslavu?"). Pokud se ale zeptáš mazaněji, Nemluva se bude muset rozmluvit a ty se dozvíš víc! (např. „Co se musí stát, abys šel na tu oslavu?") Tak do toho!

Na jakou otázku se ti podařilo Nemluvu rozmluvit nejvíc? 

Dokázat druhého vhodně povzbudit ke komunikaci a dát mu najevo náš zájem o něj je velmi užitečná dovednost.

 
Další úloha   Poslat známému

Podobné příspěvky