HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Komunikace

Seznámení rodičů
Komunikace - NasloucháníInfoAktivity pro oblast NASLOUCHÁNÍ přispívají k tomu, abys uměl signalizovat druhému zájem o to, co říká, především neverbální komunikací - tedy svým postojem směrem k mluvčímu, očním kontaktem a ne-rušením. Zlepšíš se v tom, jak druhého povzbuzovat k další promluvě – přikyvováním, kladením vhodných otázek, uměním mlčet ve vhodné chvíli a snahou nekomentovat vše za každou cenu. Naučíš se také různé způsoby reflektování – parafrázovat svého komunikačního partnera vlastními slovy, ukazovat mu, že jej nejen posloucháš, ale že mu i rozumíš (např. vhodným shrnutím). Rozvineš své schopnosti v oblasti „čtení“ řeči těla a naučíš se díky tomu i lépe kontrolovat své vlastní nonverbální signály. Procvičíš si schopnost orientovat se v komunikaci na svého partnera, které obvykle brání soustředění se především na sebe a své promluvy, skákání druhému do řeči či obracení pozornosti k sobě a ke svým tématům.

Zeptej se maminky, jak se seznámila s tvým tatínkem. Dobře si zapamatuj, co ti řekne, a potom běž za tatínkem. Pověz mu co nejpřesněji to, co ti vyprávěla maminka, a on zkontroluje, jestli jsi řekl všechno správně. Pokud se mu bude zdát, že něco není pravda nebo že se s maminkou potkali jinak, poslechni si jeho vlastní vyprávění a pak ho zopakuj ještě mamince. Až se oba dohodnou na stejném příběhu, můžeš podle vyprávění nakreslit jejich obrázek a dát jim ho jako dárek.

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky