HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Komunikace

Tvoje téma, moje téma
Komunikace - NasloucháníInfoAktivity pro oblast NASLOUCHÁNÍ přispívají k tomu, abys uměl signalizovat druhému zájem o to, co říká, především neverbální komunikací - tedy svým postojem směrem k mluvčímu, očním kontaktem a ne-rušením. Zlepšíš se v tom, jak druhého povzbuzovat k další promluvě – přikyvováním, kladením vhodných otázek, uměním mlčet ve vhodné chvíli a snahou nekomentovat vše za každou cenu. Naučíš se také různé způsoby reflektování – parafrázovat svého komunikačního partnera vlastními slovy, ukazovat mu, že jej nejen posloucháš, ale že mu i rozumíš (např. vhodným shrnutím). Rozvineš své schopnosti v oblasti „čtení“ řeči těla a naučíš se díky tomu i lépe kontrolovat své vlastní nonverbální signály. Procvičíš si schopnost orientovat se v komunikaci na svého partnera, které obvykle brání soustředění se především na sebe a své promluvy, skákání druhému do řeči či obracení pozornosti k sobě a ke svým tématům.

Dokážeš nenápadně změnit téma hovoru? Vyzkoušej si to. O kousek níž najdeš kousek hovoru. Jak bys pomocí pár vět nenápadně změnil téma, abyste se bavili o tom, o čem chceš ty? Své nápady si napiš. A někdy to můžeš vyzkoušet i na živo.

 

Kamarád ti povídá: „Dneska je ale venku ošklivě. Pořád prší, všude hrozný kaluže a hned jsem celý promočený. Tohle mě vážně nebaví."

Zkus změnit rozhovor na téma: „Ve škole máme klid, nikdo po nás nic už nechce, protože budou za chvíli prázdniny.“

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky