HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Komunikace

Udržování konverzace
Komunikace - NasloucháníInfoAktivity pro oblast NASLOUCHÁNÍ přispívají k tomu, abys uměl signalizovat druhému zájem o to, co říká, především neverbální komunikací - tedy svým postojem směrem k mluvčímu, očním kontaktem a ne-rušením. Zlepšíš se v tom, jak druhého povzbuzovat k další promluvě – přikyvováním, kladením vhodných otázek, uměním mlčet ve vhodné chvíli a snahou nekomentovat vše za každou cenu. Naučíš se také různé způsoby reflektování – parafrázovat svého komunikačního partnera vlastními slovy, ukazovat mu, že jej nejen posloucháš, ale že mu i rozumíš (např. vhodným shrnutím). Rozvineš své schopnosti v oblasti „čtení“ řeči těla a naučíš se díky tomu i lépe kontrolovat své vlastní nonverbální signály. Procvičíš si schopnost orientovat se v komunikaci na svého partnera, které obvykle brání soustředění se především na sebe a své promluvy, skákání druhému do řeči či obracení pozornosti k sobě a ke svým tématům.

Vyberte si s kamarádem jedno z témat dole a pět minut si o něm povídejte. Potom se vzájemně pokuste shrnout to, co o tématu řekl ten druhý. Ten Vám pak udělí 0-5 bodů podle toho, jak přesně jste jeho myšlenky shrnuli.

Dostali jste málo bodů? Pobavte se s kamarádem, proč tomu tak je. Co jste vynechali nebo špatně pochopili? Pokud se chcete dále zlepšovat, vylosujte si další téma a zkuste to znovu.

Témata: Oblíbená zvířátka, Co mě baví a nebaví ve škole, Co rád dělám o víkendu

 
  Poslat známému

Podobné příspěvky